EN CZ

Zaměřujeme se zejména na přenos našich zkušeností směrem k profesním a zájmovým skupinám schopným uplatnit tyto znalosti přimo během své činnosti ovlivňující krajinu - zemědělcům, vlastníkům pozemků, obcím či úředníkům institucí veřejné správy.

Příklady realizovaných akcí:

Co nabízíme: