EN CZ

Řada opatření na podporu ohrožených druhů a biotopů či zlepšování stavu krajiny se neobejde bez finanční podpory prostřednictvím dotací. Vzhledem k našemu dlouhodobému působení v oboru víme, který zdroj je v daném případě vhodný a jak jej využít. Zaměřujeme se na projekty s nepochybným a silným pozitivním dopadem na biodiverzitu a cílené na polopřirozené biotopy vyžadující zavedení nebo úpravu managementu.

Příklady realizovaných akcí:

Co nabízíme: