EN CZ
Enviroskop - příprava nové mobilní aplikace pro vyznavače zelené turistiky
05. 05. 201511:12:07

Naše organizace zahájila spolupráci na projektu Enviroskop. V rámci něj vytvářejí jihočeské neziskové organizace novou mobilní aplikaci a www stránky, které vyznavačům zelené turistiky nabídnou řadu přírodních a environmentálních turistických cílů v jižních Čechách. Aplikace i stránky budou volně dostupné a při spuštění již budou obsahovat přes 100 zajímavých míst jako např. naučné stezky, přírodní zahrady, ekofarmy, zajímavé přírodní lokality a mnoho dalších. Každá lokalita bude obsahovat informace o dostupnosti, přístupových bodech, popis, zajímavosti, fotografie a další užitečné údaje.

Juniperia do přehledu zpracuje 20 zajímavých míst, která dobře ilustrují ohleduplné využívání přírody člověkem. Můžete se tedy těšit na příklady zrevitalizovaných toků, šetrně obhospodařované luční i pastevní pozemky, protierozní opatření či biocentra.

Aplikace a stránky budou spuštěny v r. 2016 a registrovaní uživatelé je budou moci nadále rozšiřovat o další lokality.

Realizátorem projektu je sdružení jihočeských neziskovek Krasec, na jehož webu naleznete další informace o projektu Enviroskop.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Příspěvky v kategorii "Novinky"

Enviroskop - příprava nové mobilní aplikace pro vyznavače zelené turistiky

Naše organizace zahájila spolupráci na projektu Enviroskop. V rámci něj vytvářejí jihočeské neziskové organizace novou mobilní aplikaci a www stránky, které vyznavačům zelené turistiky nabídnou řadu přírodních a...

05. 05. 201511:12:07

Juniperia se stala členem Oborové platformy

V květnu 2015 byla Juniperia přijata za člena oborové platformy neziskových organizací. Platformu zastřešuje síťová organizace Zelený kruh http://www.zelenykruh.cz a tvoří ji více než 100 nevládních neziskových organizací...

22. 05. 201520:56:11

Nabízíme programy pro střední školy

Počínaje jarem 2015 nabízíme středním školám interaktivní programy z oblasti hospodaření v krajině. Jsou vhodné zejména pro odborné střední školy (se zaměřením zemědělským, environmentálním apod.), ale uplatní se i jako...

20. 04. 201522:00:18
Všechny příspěvky v kategorii (5)
Zpět na výpis aktualit