EN CZ

Zaměřujeme se zejména na přenos našich zkušeností směrem k profesním a zájmovým skupinám schopným uplatnit tyto znalosti přimo během své činnosti ovlivňující krajinu - zemědělcům, vlastníkům pozemků, obcím či úředníkům institucí veřejné správy.

Příklady realizovaných akcí:

Co nabízíme:

Jak krajina chrání člověka - programy pro střední školy

Jak krajina chrání člověka - programy pro střední školy

Je možné využívat krajinu tak, aby nám pomáhala?

Co nám může rozumně spravovaná krajina dlouhodobě zajišťovat?

Těmto otázkám se věnuje série praktických...

29. 04. 201513:15:35