EN CZ

Řada opatření na podporu ohrožených druhů a biotopů či zlepšování stavu krajiny se neobejde bez finanční podpory prostřednictvím dotací. Vzhledem k našemu dlouhodobému působení v oboru víme, který zdroj je v daném případě vhodný a jak jej využít. Zaměřujeme se na projekty s nepochybným a silným pozitivním dopadem na biodiverzitu a cílené na polopřirozené biotopy vyžadující zavedení nebo úpravu managementu.

Příklady realizovaných akcí:

Co nabízíme:

Podstránka3

...

12. 09. 201420:48:25

Podstránka1

...

12. 09. 201420:47:45

Podstránka4

...

12. 09. 201420:48:39
Všechny příspěvky v kategorii (4)