EN CZ

O nás

Jak jsme vznikli

Naši činnost fakticky rozvíjíme již od r. 2004. V té době vznikla v Českých Budějovicích nezisková organizace DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie a začala se intenzivně věnovat dosud opomíjené problematice: spolupráci se zemědělci v péči o přírodu a krajinu, aplikovanému výzkumu pro potřeby ochrany přírody v kulturní krajině, poradenství a vzdělávání ohledně využívání krajiny, Společné zemědělské politice EU, problematice Natura 2000 apod.

Od r. 2007 vznikaly v DAPHNE ČR další pobočky (Praha, Žumberk a Lutová) a výrazně se rozšířil odborný záběr organizace. Původní tým pokračuje dále ve své činnosti jako pobočka České Budějovice.

Jelikož byly jednotlivé pobočky dlouhodobě soběstačné a tématicky vyprofilované, transformovaly se k 1.3.2014 na tři samostatné subjekty. Všechny subjekty vzniklé transformací jsou právními nástupci původní organizace a jsou tak nositeli její finanční i odborné historie. Původní organizace DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie ke dni 28.2.2014 zanikla a nástupnické subjekty si rozdělily veškeré její závazky a jmění.

Juniperia, z.s. je tedy pokračovatelem původní českobudějovické pobočky DAPHNE ČR a zároveň jedním z právních nástupců zaniklé organizace. Další nástupnické organizace jsou: Beleco, z.s. (Praha) a DAPHNE – Institut aplikované ekologie, z.s. (Žumberk).

Jak fungujeme

Juniperia, z.s. je nevládní neziskovou organizací se statutem spolku (odtud povinná zkratka z.s. = zapsaný spolek v názvu).

Spolek je postaven na principu naplňování společného zájmu jeho členů. Tito členové tvoří tzv. členskou schůzi (nejvyšší orgán spolku), přispívají k jeho činnosti a rozhodují o jeho základních náležitostech.

Reálné řízení činnosti a provozu organizace je svěřeno výkonnému výboru, který je statutárním orgánem spolku.

Spolek vyvíjí především tzv. hlavní činnost, jejímž jediným smyslem je naplňování účelu spolku.

Vedle hlavní činnosti provozuje spolek ještě vedlejší hospodářskou činnost v podobě odborných komerčních služeb. Zisk z vedlejší činnosti slouží k financování hlavní činnosti a provozu spolku.

Proč Juniperia?

Název Juniperia je odvozen od vědeckého názvu jalovce obecného – Juniperus communis. Tato postupně mizející dřevina je typická pro strukturně pestrou, člověkem využívanou krajinu – většinou extenzivní pastviny. Proto je pro nás jalovec symbolem hledání souladu mezi přírodou a lidským hospodařením.

Dokumenty