EN CZ
Our project "Nature outside the Classroom" got funded by the South Bohemian Region government
28. 03. 201500:01:03

V roce 2014 budeme za finanční podpory Jihočeského kraje pořádat vzdělávací akce pro studenty středních škol zaměřených na různé jevy a procesy v krajině. Workshopy a terénní exkurze a se budou týkat témat jako význam říčních niv pro tlumení povodní, péče o mizející druhy a biotopy zemědělské krajiny nebo komplexní krajinné úpravy v širším měřítku.

Category listing for "News"

Juniperia was registered in the Federal Register

K 1. 3. došlo k rozdělení DAPHNE ČR - Institutu aplikované ekologie na tři nástupnické subjekty - Beleco, z.s., DAPHNE ČR-Institut aplikované ekologie, z.s. a Juniperia, z.s. Rádi bychom Vám tímto oznámili, že jako někdejší...

28. 03. 201500:03:13

Our project "Nature outside the Classroom" got funded by the South Bohemian Region government

V roce 2014 budeme za finanční podpory Jihočeského kraje pořádat vzdělávací akce pro studenty středních škol zaměřených na různé jevy a procesy v krajině. Workshopy a terénní exkurze a se budou týkat témat jako význam...

28. 03. 201500:01:03
Back to the listing