EN CZ

Jak krajina chrání člověka - programy pro střední školy

Je možné využívat krajinu tak, aby nám pomáhala?
Co nám může rozumně spravovaná krajina dlouhodobě zajišťovat?

Těmto otázkám se věnuje série praktických programů, které názorně vysvětlují vybrané procesy v krajině a jejich souvislost s člověkem. Programy jsou vhodné zejména pro odborné střední školy, zájmové kroužky a semináře z biologie, ekologie, geografie apod.

Nabídka programů ke stažení (PDF, 369 kB)

 

Jak zabrzdit vodu v krajině

Na okruhu v uceleném povodí Křemežské kotliny si ukážeme, co se děje s vodou v zemědělské krajině. Navštívíme místa chránící obce před přívaly vody ze svahu (protierozní meze, zatravněné údolnice, meandrující potoky) i místa zvětšující odtok a erozi půdy. Při závěrečném cvičení zkusíme navrhnout změnu části krajiny tak, aby chránila před bleskovými povodněmi a erozí.

trvání 6 hod  
vhodné období jaro/podzim
místo Křemže a okolí
cena za program 1900 Kč

 

Není louka jako louka

Formou exkurze a následné týmové práce přímo v terénu se dozvíme, jaká jsou ohniska biodiverzity v současné
zemědělské krajině. Naučíme se je poznávat a povíme si, co můžeme pro jejich ochranu učinit.

trvání 6 hod
vhodné období červen/září
místo Kaplice a okolí
cena za program 1900 Kč

 

Vytváříme, tlumíme a měříme povodně

Studenti pracují s fyzickým modelem řeky a její nivy s regulovatelným oběhem vody. Pomocí praktických úloh srovnávají přírodní a regulovaný tok a jejich nivy z hlediska délky a trasy koryta, rychlosti odtoku a schopnosti tlumit povodně. Program demonstruje důležitost prostoru pro řeku pro průběh povodní a ochranu před jejich dopady.

trvání 2 hod
vhodné období celoročně
místo ve škole
cena za program 1700 Kč