EN CZ

Implementace systému faremního environmentálního plánování v ČR

Projekt zahajuje plošnou implementaci inovativní metody faremního environmentálního plánování. Je postaven na vyškolení odborných faremních poradců a přípravě pilotních faremních environmentálních plánů za aktivní účasti klientů - zemědělců. Důležitou součástí projektu je komunikační podpora pro zavádění systému faremního plánování v ČR, a to jak směrem k institucím státní správy odpovědným za politickou implementaci systému, tak k potenciálním klientům a jejich oborovým organizacím a odborné ochranářské veřejnosti. Projekt posiluje kapacity žadatele zejména posílením jeho odborného know-how.

Projekt zahrnuje tyto klíčové aktivity:

  1. Pilotní příprava poradců a faremních plánů
  2. Standardní spuštění systému faremního plánování
  3. Komunikační podpora pro zavedení systému faremního plánování v ČR

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz