EN CZ

Lidé

Členové výkonného výboru

Členové výboru tvoří a řídí vše, co Juniperia dělá.

Jiří Koptík

Jirka se zabývá především biotopy kulturní krajiny a vlivem hospodaření na biodiverzitu. Spolupracuje se zemědělci na tvorbě faremních plánů - mapuje farmy a hledá způsoby, jak hospodařit v souladu s přírodou. Eviduje cenná, opouštěná místa v krajině a  hledá pro ně vhodné využití. Klientům pomáhá zajišťovat dotace na péči o cenné lokality.

Martin Střelec

Martin se zajímá hlavně o strukturu zemědělské krajiny a ovlivňování ekologických procesů hospodařením. Řeší záležitosti eroze a odtoku vody, a to jak na jednotlivých farmách, tak v širších územích. Zabývá se metodickým přístupem k faremnímu plánování a možnostmi jeho rozvoje u nás. Spolupracuje na nastavení environmentálních nástrojů zemědělské politiky.

Členové spolku

Členové rozhodují o základních náležitostech a směřování spolku a přispívají k jeho činnosti.

Sympatizanti

Sympatizanti jsou lidé, s nimiž jsme si blízcí zájmy, odborností atd. Udržujeme s nimi pravidelný kontakt a spolupráci.