EN CZ

Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť

Projekt se zaměřuje na nastartování vhodné péče pro vybrané cenné lokality s mokřadními biotopy a vřesovišti, a to tak, aby udržitelnost péče byla zajištěna buď díky přístupu a aktivitě místních obyvatel, kteří mají k místu vztah jako k rekreačnímu prostoru a krajině, ve které žijí, nebo díky udržitelnému ekonomickému využívání těchto lokalit, zejména zemědělské činnosti s využitím nástrojů společné zemědělské politiky, získávání palivového dříví apod. Projekt proto kombinuje ochranářské zásahy (pastva, výřezy nálet. dřevin) s osvětově-informačními aktivitami (přednášky, terénní akce apod.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Juniperia, z.s. jakožto partner projektu má na starosti aktivity vázané na nivu horní Lužnice. Zde se ve spolupráci s hlavním realizátorem projektu, spolkem Beleco, věnuje navracení šetrných způsobů hospodaření do nivy jakožto prostředku pro zachování unikátní biodiverzity území.

 

Naše organizace je partnerem v projektu "Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť", podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Prezentace ze seminářů pro obyvatele Dvorů nad Lužnicí a Nové Vsi nad Lužnicí

Powerpointová prezentace ze seminářů pro obyvatele Dvorů nad Lužnicí a Nové Vsi nad Lužnicí.

...

16. 03. 201511:54:02