EN CZ

Aplikovaný výzkum je jedním ze základních východisek pro praktická managementová opatření v krajině. Zaměřujeme se jednak na zkoumání vztahu mezi zemědělským hospodařením a biodiverzitou v travních porostech, avšak věnujeme se rovněž různým biologicky hodnotným částem krajiny (zvláště chráněná území, opuštěné vojenské prostory apod.), zejména v souvislosti s jejich managementem.

Naší odbornou specializací je botanika a vegetační ekologie, běžně však spolupracujeme s experty na další taxonomické skupiny.

Příklady realizovaných akcí:

Co nabízíme: